Les partides es disputaran al millor de 5 jocs. Guanyarà un joc el jugador que arribi primer als 11 punts, excepte quan ambdós jugadors assoleixin 10 punts; en aquest cas, guanyarà el joc el primer jugador  que obtingui posteriorment 2 punts de diferència.

Es donaran 2 punts al guanyador, 1 al perdedor i 0 en el cas de no presentar–se o abandonar la partida.

Es tindran en compte els jocs vençuts i perduts en cas de triple empat per determinar la classificació final.

En el cas que només siguin 2 jugadors els que obtinguin la mateixa puntuació final es mirarà el resultat de l’enfrontament directe disputat en la fase.

Es poden aplaçar les partides a altres dimecres, sempre i quan no passin de la darrera jornada de la fase actual en joc. evidenment per aplaçar una partida els jugadors s’hauran de posar d’acord.

En el cas que un jugador no es presenti a jugar una partida en l’hora i dia assenyalats en el calendari i no hagi avisat al contrincant es donarà la victòria a l’oponent que s’hagi presentat per un resultat de (3-0), en aquest cas el jugador no presentat no sumarà cap punt.

El jugador que es presenta a la partida haurà d’esperar un mínim  de 45 minuts segons l’hora establert en el calendari.